Adriana Boruna

Adriana Boruna | Foto: Arhivă Revista Paragraf

Mirona Mitache - redactor-corespondent Bruxelles
Experiment digital, mai 2013 | Foto: Philipp Meyer