PARAGRAF este o revistă culturală independentă.

O secțiune semnificativă a platformei online este destinată poeziei.

Din cuprins:

– interviuri cu autori români și internaționali;
– eseuri și note de lectură;
– grupaje din creația poeților clasici și contemporani, însoțite de scurte repere critice și biografice;
– texte într-o „primă lectură”;
– portrete de personalități din viața culturală și studii literare.

Promovăm poeme noi, încă nepublicate în volume individuale sau colective, împreună cu o scurtă biografie a autorului și câteva răspunsuri la întrebările pe care i le adresăm. Selecția autorilor și textelor alese spre publicare aparține Revistei Paragraf.

Confidenţialitate

ISSN 2668-0149
ISSN-L 2668-0149

Ne puteți trimite un mesaj completând formularul de mai jos:

Dana Pătrănoiu
Editor-coordonator; Publicist
Claudiu Komartin
Este redactor-șef al revistei „Poesis internațional” (din 2010) și al Casei de editură Max Blecher (2010) și vicepreședinte al PEN România (2019). A publicat șase volume de poezie (primul – „Păpușarul și alte insomnii” – în 2003, iar cel mai recent, antologia „Maeștrii unei arte muribunde. Poeme alese 2010-2017”, în 2017, reeditată un an mai târziu) și a tradus șase cărți de proză și patru de poezie (Kurt Vonnegut, JMG Le Clézio, Tahar Ben Jelloun, Philippe Claudel, Gheorghi Gospodinov, Gökçenur Ç. ș.a.). Ediții ale cărților sale au apărut în traducere în Austria (2012), Serbia (2015), Turcia (2015) și Bulgaria (2017). A editat și îngrijit mai multe antologii de poezie recentă și contemporană (generația războiului, Vasile Petre Fati, Andrei Bodiu, Constantin Abăluță).

Autori invitați:
secțiunea poezie

Iuliana Conovici
Filolog; Critic literar
Camelia Dinu
Lector doctor în cadrul secţiei de Filologie Rusă şi Slavă a Universităţii din Bucureşti
Cristina Godun
Traducătoare; Conferențiar doctor în cadrul secţiei de Filologie Rusă şi Slavă a Universităţii din Bucureşti
Răzvan Ventura
Doctor în litere al Universităţii din Bucureşti. A publicat două volume de exegeză literară franceză (Gustave Flaubert – Miracolul absenţei, 2014, Materie şi violenţă la Lautréamont şi Apollinaire, 2018), un Dicţionar francez – român, român – francez de termeni de intelligence (2017) şi este coautor al unui Dicţionar de scriitori francezi (2012). A publicat în reviste universitare de specialitate articole despre Flaubert, Larbaud, Molière, Lautréamont, E. A. Poe, Gautier, Voltaire, Apollinaire, Maupassant.