Watanabe no Gengo Tsuna

Samuraiul Watanabe no Gengo Tsuna (953–1025), reprezentat de artistul japonez Katsushika Hokusai (1760–1849)